За нас

 

Ние сме 24 усмихнати момичета и момчета от ІІІа на ОУ ,,Васил Левски" гр. Разград. Класен ръководител ни е г-жа Т. Василева.