Безопасност в Интернет

 

 

 

https://safenet.bg/

https://safe.teacher.bg/html/etusivu.htm

 

Logocontent
 

Винаги
1
Винаги ще помня, че макар и "анонимно" интернет общуването носи и рискове, от които трябва да се предпазя;
 
2
Винаги ще помня, че зад всеки прякор стои истински човек, който не винаги е такъв, за какъвто се представя;
 
3
Винаги ще поискам помощ от родителите си или от полицията по повод каквито и да било мои страхове в интернет общуването без да се притеснявам;
 
4
Винаги ще се отнасям с другите така, както бих искал те да се държат с мене, като никога няма да се срамувам от поведението си;
 
5
Винаги ще осигурявам достъп на родителите си до личните ми файлове и кореспонденция - това е заради моята сигурност и тяхното спокойствие;
 
6
Винаги ще пазя в тайна адресите и данните на моите близки и приятели и няма да препращам писма до многобройни адресати;
 
7
Винаги ще пазя в тайна паролите си дори и от най-близките си приятели и ще ги сменям периодично, а достъп ще давам само на родителите си;
 
8
Винаги ще отказвам приемането на съобщения, файлове или снимки от непознати;
 
9
Винаги ще използвам домашния компютър съобразно правилата и условията определени от родителите ми;
 
10
Винаги ще помогна на приятел, който има затруднения, свързани с интернет- общуването, казвайки за това на родителите си или специализираните органи.
 


Никога
1
Никога няма да предоставям каквато и да било информация за себе си или семейството ми - име, адрес, телефон, училище, месторабота на родителите ми;
 
2
Никога няма да осъществявам срещи с мои "интернет" познати, без да съм уведомил за това родителите си;
 
3
Никога няма да изпращам или предоставям свои снимки без изричното одобрение на родителите ми;
 
4
Никога няма да попълвам въпросници или формуляри посочвайки истинските си данни - ако се налага, винаги ще разчитам на помощ от родителите си;
 
5
Никога няма да ползвам сам кредитна карта за пазаруване - своя или чужда; ако се налага, ще потърся помощ от родителите си;
 
6
Никога няма да се регистрирам в сайтове или форуми, които изискват заплащане без родителско одобрение;
 
7
Никога няма да отговарям на писма или покани, които ме карат да се чуствам неудобно или ме обиждат и плашат;
 
8
Никога няма да давам достъп на когото и да е до домашния ми компютър, както и няма да инсталирам програми без родителско разрешение;
 
9
Никога няма да се притеснявам да поискам помощ или съвет от родители или учители;
 
10
Никога няма да посещавам страници с указания, че са неподходящи за възрастта ми;
 
11

Никога няма да забравям, че горните правила служат единствено и само за моята безопасност и семейното спокойствие.

 

 

Правило 1

Не споделяй лична информация за себе си или семейството си докато си онлайн, без

разрешението на мама или татко. Това включва:

1. Своето истинско име, прякор или псевдоним, а също и на тези на своите приятели или

членовете на твоето семейство.

2. Истинският адрес на семейството ти и домашния си телефон.

3. Района, в който живееш, както и района, в който се намира твоето училище.

4. Лични и на семейството ти снимки и фотографии.

5. Имената (паролите) ти за включване в системи, пароли за достъп и пр.

6. Информация за кредитни карти и всякаква друга банкова информация за семейството ти.

7. Номера на социални и здравни осигуровки.

Правило 2

Внимавай какво казваш на хората докато си в чат и въобще онлайн.

Интернет позволява на всеки да се превърне във всеки друг. Твърде възможно е хората,

които разговарят с вас в чат или ви изпращат електронна поща, да не са тези, за които се

представят.

Например: възрастни могат да се представят за деца, или обратното; мъже за жени и пр.

Най-изобретателни са престъпниците.

Правило 3

Участвай само в дейности в Интернет, които са ти разрешени от родителите.

Правило 4

Никога не се срещай със свои Интернет приятели без съгласието на мама и татко.

Правило 5

Внимавай, когато изпращаш лична информация за себе си или близките си по

електронната поща.

Никога не изпращай по е-mail поверителна информация. Имай пред вид, че информацията

по електронната поща може да бъде прочетена от всеки, който би могъл да си осигури достъп до

нея. Например: опитен хакер, или просто познат, който знае паролата ти за достъп.

Правило 6

Прави разлика между реклама и развлечение.

Например: рекламиращите често използват известни анимационни герои, когато събират

данни за проучвания на потребителския интерес и друга пазарна информация.