Компостирането 

 

 

https://www.kidsgoflash.com/games/learning_games.html

Enviornmental Game for Kids - Sort Your Waste

https://www.youtube.com/watch?v=Njbn34JrKnE

https://www.youtube.com/watch?v=TOIy93wMR4E

 

Ползата от компостирането

 

 

1.         Процесът на компостиране ни дава уникалния шанс сами да затворим природния цикъл на възобновяване.

 

2.          Всеки от нас генерира около 500кг отпадъци годишно; приблизително 30-40% от това количество са органични отпадъци, които вместо да бъдат изхвърляни на сметището могат да бъдат компостирани и оползотворявани.

3.         Компостирането ни спестява закупуването на химични торове и пестициди.

 

4.         Задържа водата, овлажнява почвата и подобрява структурата й.

 

5.         Увеличава наличието на органичен материал и хранителни вещества в почвата и подобрява физико-химичните й стойности.

 

6.         Компостирането е начин да осъзнаем проблема с генерирането на отпадъци и да развием по-голяма гражданска съвест.

 

7.         Градинските отпадъци няма повече да загрозяват улиците, тъй като ще бъдат преработвани.

 

8.         Компостирането е тясно свързано с градинарството и се оказва много ползотворно за тези, които се занимават с тази дейност. Постоянното добавяне на органична материя и компост, подсигурява почвата с хранителни елементи и подобрява нейната структура, създавайки една добра среда за растежа на растенията.

 

9.         Добавеният към почвата компост намалява ерозията.

 

10.      Компостът е абсолютно задължителен за тези, които желаят да се занимават с биоземеделие или просто да произвеждат и консумират био и екологично чисти продукти. Компостът, получен от органични материали, има ниска или почти незначителна концентрация на тежки метали и токсични органични съединения.

 

11.      Компостирането на органични отпадъци не изисква големи инвестиции.

 

12.      Компостирането е един от начините, в който може да се включи всеки,  за предотвратяване на реалната опасност от екологична катастрофа.

 

13.      Това е най-добрият начин за управление и рециклиране на органични отпадъци, което го прави уникален и незаменим.

 

 

3D eко бус

Разделно събиране на отпадъци

 

 

 

 

 

 

Ден на Майката Земя

  

 

Енвижън в час по български език

 

 

Предприемачество                          

 

Тема: Моето семейство

 

 

 

 

 

SPARE - образователен проект за устойчива енергия, климат

и околна среда

 

Да се повозим в електромобил