Учебни предмети

 ПРИРАВНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТОВЕТЕ КЪМ

ШЕСТОБАЛНАТА СИСТЕМА НА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИ 20 ВЪПРОСА В ТЕСТ

 

 

от 0 до 7 точки

 слаб 2,00

8 точки

среден 3, 00

9 точки

среден 3,25

10 точки

добър 3,50

11 точки

добър 3,75

12 точки

добър 4,00

13 точки

добър 4,25

14 точки

много добър 4,50

15 точки

много добър 4,75

16 точки

много добър 5,00

17 точки

много добър 5,25

18 точки

отличен, 5,50

19 точки

отличен 5,75

20 точки

отличен 6,00

 

 

Български език                                                   2 часа

Литература                                                         3 часа

Развитие на речта                               2 часа през седмица

Извънкласно четене                            1 час през седмица

Английски език                                                    3 часа

Математика                                                         3/4 часа

Човекът и природата                                           1/2 час

Човекът и обществото                                         1 час

Изобразително изкуство                                      2 часа

Музика                                                                  1/2 часа

Домашен бит и техника                                        1 час

Физическа култура и спорт                                  2/3 часа

ЗИП Български език и литература                        2 часа

 

Помагала и тетрадки по предметите

Български език - учебник, учебна тетрадка, 1 тетрадка за работа в клас - 40 листа, 1 тетрадки за дом. работа- 40 листа, Тренировъчни упражнения и диктовки

Литература - Учебник по литература, учебна тетрадка, 1 тетрадка за работа в клас и за домашна работа- 40 листа

Развитие на речта - Учебник по български език, учебна тетрадка по развитие на речта, 1 малка тетрадка по развитие на речта- 40 листа

Извънкласно четене - Читанка, тетрадката по литература- 40 листа

ЗИП-БЕЛ- помагало по избираема подготовка, 1 обща тетрадка за работа в клас и домашна работа- 40 листа

Човекът и природата - учебник, учебна тетрадка, 1 тетрадка за работа в клас и домашна работа

Човекът и обществото - учебник, учебна тетрадка, 1 тетрадка за работа в клас и домашна работа- 40 листа

Математика - учебник, учебна тетрадка,1 тетрадка за работа в клас- 40 листа, 1 тетрадка за дом. работа- 40 листа, сборник по математика

Английски език - учебник, учебна тетрадка, 1 тетрадка за работа в клас, 1 тетрадки за дом. работа, тетрадка-речник